Felhasználási feltételek

  
  Adatvédelmi szabályzat
  PDF letöltése

  Disclaimer

  A MELLBIMBO.eu egy közösségi képmegosztó oldal. A felhasználók adott IRC csatornákon, a kép lineklésével tölthetnek fel képeket
  a rendszerbe. A galéria automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül generálódik a linkelt képekből.
  
  
  Szabályzat
  A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás 
  tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket,
  megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait 
  nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy 
  erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre 
  és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, 
  nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, 
  vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; 
  szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági 
  reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, 
  képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok 
  megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben 
  nem vonható felelősségre az oldalon Felhasználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. 
  A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Felhasználó 
  tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat Szolgáltató bármikor indoklás nélkül letörölheti. A Felhasználó 
  elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.


  Jogkezelés
  Az Mellbimbo.eu tiszteletben tartja mások személyiségi, és szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és kéri, hogy felhasználói 
  is tegyenek így! 
   
  Bizonyos körülmények felmerülése esetén az Mellbimbo.eu-nak jogában áll, hogy saját belátása szerint megszüntesse a mások 
  ilyen jogait sértő vagy egyéb módon áthágó felhasználók hozzáférését/fiókját. Ha úgy érzi, hogy anyagait a szerzői jogi 
  előírásokat megsértve másolták le, vagy jogait bármilyen más módon megsértették, kérjük, adja meg az Mellbimbo.eu szerzői 
  jogi képviselője részére az alábbi információkat:
  
		1. a megsértett szerzői jogvédelem alatt álló munka, illetve a jogtulajdonos jogait egyéb módon sértő anyag leírása; 
		2. a jogsértő anyag elhelyezkedésének meghatározása a webhelyen; 
		3. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe; 
		        
  Az Mellbimbo.eu szerzői jogi képviselője a jelen webhelyen elkövetett szerzői jogsértésekkel kapcsolatos 
  követelések bejelentésére:	mellbimbohu[kukac]gmail[pont]com
  
  Általános felelősségkizárás
  Az Mellbimbo.eu nem vállal felelősséget a jelen webhelyen igénybe vett valamely szolgáltatásban (a továbbiakban „Szolgáltatás”) 
  található, azon keresztül terített, ott hivatkozott, onnan letöltött vagy ott elért bármely információ, tartalom vagy reklám 
  (a továbbiakban együttesen „Anyagok”) pontosságáért illetve megbízhatóságáért, sem a Szolgáltatással együtt vagy azzal kapcsolatban 
  vagy valamely reklám vagy egyéb információ illetve ajánlat eredményeképpen megjelenített, megvásárolt vagy megszerzett bármely 
  termék, információ vagy egyéb anyagok (a továbbiakban „Termékek”) minőségéért. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy kizárólag saját 
  kockázatára használja fel az Anyagokat. Az Mellbimbo.eu fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint és mindennemű 
  kötelezettségvállalás nélkül továbbfejlessze a Szolgáltatás vagy az Anyagok bármely részét, valamint kijavítsa vagy pótolja a 
  bennük azonosított hibákat illetve kihagyásokat.
  
  AZ MELLBIMBO.eu EREDETI FORMÁJUKBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE A SZOLGÁLTATÁST ÉS AZ ANYAGOKAT, 
  MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA, SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS VÁLLALÁSA 
  NÉLKÜL – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 
  VONATKOZÓ GARANCIÁT IS A SZOLGÁLTATÁS VAGY BÁRMELY ANYAG ILLETVE TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN. 
  AZ MELLBIMBO.eu SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL AZOKÉRT A KÖZVETETT, KÖZVETLEN, 
  JÁRULÉKOS, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSSAL, AZ ANYAGOKKAL VAGY A 
  TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, ÉS PÉLDÁS (BÜNTETÕ) KÁRTÉRÍTÉSSEL SEM TARTOZIK ILYEN ESETEKBEN.
  
  Az MELLBIMBO.eu kéri felhasználóit, hogy tanúsítsanak kellő körültekintést és óvatosságot, amikor jelen webhelyről kiindulva 
  böngésznek az interneten. 
  Az MELLBIMBO.eu nem vállal felelősséget a jelen webhelyen hivatkozott webhelyek vagy Anyagok tartalmának ellenőrzéséért, 
  ennélfogva nem vonható felelősségre a címjegyzékben illetve az Anyagokban felsorolt webhelyek anyagának pontosságáért, 
  törvényességéért, valamint szerzői jognak megfelelő és jó ízlést nem sértő tartalmáért. 
  Az MELLBIMBO.eu tiszteletben tartja mások jogait (a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is beleértve), és kéri, hogy 
  felhasználói is tegyenek így. Bizonyos körülmények felmerülése esetén az MELLBIMBO.eu -nak jogában áll, hogy saját 
  belátása szerint megszüntesse a mások ilyen jogait sértő vagy egyéb módon áthágó felhasználók fiókját. 
test
hit counters